Werkwijze ouders


Stap 1.Eerste contact

Ouders nemen telefonisch contact op. Ik noteer in het kort wat de problemen zijn en stuur dan een intakeformulier op dat we tijdens het intakegesprek zullen doornemen. Als uw kind al eerder is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld door psycholoog/orthopedagoog etc.) is het prettig als ik het onderzoeksverslag voor het intakegesprek kan doornemen. Indien dit mogelijk is, zou ik graag wat schriftjes met recent schoolwerk inzien. Verder zijn de gegevens over de leerstofontwikkeling belangrijk. Het gaat dan om de toetsgegevens van uw kind uit het leerling-volgsysteem van de school. Zo heb ik al veel gegevens van uw kind en kan ik al bekijken of ik uw kind kan helpen.

 

Stap 2. Het intakegesprek

We gaan tijdens het intakegesprek dieper in op de problemen en dan kan ik aangeven of ik uw kind kan helpen. Hierbij geef ik ook aan wat ik te bieden heb en wat ik van de ouders verwacht.

 

Stap 3. Anamnese

Vervolgens vindt er (als dit noodzakelijk is) een onderzoek plaats naar de problemen en wordt er, als de ouders dit goed vinden, contact opgenomen met de leerkracht van het kind. Het is belangrijk voor het kind om aan te sluiten bij de lesmethode die het kind gewend is en de leerkracht van het kind kan verdere bijzonderheden over het kind aanvullen, zodat ik vanuit meer perspectieven het kind kan bekijken. Als ik alle gegevens heb verzameld maak ik een handelingsplan.

 

Stap 4. Vervolggesprek

In het vervolggesprek wordt het handelingsplan besproken. Het kind komt dan mee, zodat we kunnen kijken of het klikt tussen mij en het kind, en dan wordt besloten of de begeleiding doorgaat. We bespreken het handelingsplan en daarna ondertekenen de ouders en ik een contract waarin de periode en het tarief worden vastgelegd.

 

Stap 5. Tussenevaluatie

Na 6 weken vindt er een tussenevaluatie plaats waarin we bekijken of het kind al vooruitgang boekt en hoe de begeleiding verloopt. Er wordt een verslag van dit gesprek gemaakt dat de ouders toegestuurd krijgen.

 

Stap 6. Eindevaluatie

Na 3 maanden vindt er een eindevaluatie plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt besproken of de einddoelen behaald zijn en wat de volgende acties zijn:

  • Kan de begeleiding beëindigd worden?
  • Wordt de begeleiding nog voor een aantal weken gecontinueerd?
  • Wordt er geadviseerd om andere hulpverlening in te schakelen?

Als de begeleiding stopt krijgen de ouders een verslag van de begeleiding en het eindgesprek. Als de begeleiding verder gaat wordt er een nieuw contract voor 3 maanden opgesteld en krijgen de ouders ook een verslag van de begeleiding tot dan toe en een verslag van het evaluatiegesprek.