Kosten

 

Het tarief voor ouders is € 30,- per uur, waarvan 45 minuten begeleiding en een kwartier voorbereiding en verslaglegging. De leerling krijgt 60 minuten les. 

Dit tarief geldt voor:

  • De begeleiding.
  • De verslagen.
  • Alle gesprekken.

Het intake-gesprek is kosteloos, daar er dan nog geen sprake is van begeleiding.

 

De factuur wordt aan het eind van de maand per mail verstuurd met daarin een betaalverzoek, zodat u deze gemakkelijk kunt betalen.

 

Het tarief voor scholen is € 60,- per uur, waarvan 45 minuten begeleiding en een kwartier voorbereiding en verslaglegging. De leerling krijgt 60 minuten les. 

Dit tarief geldt voor:

  • Alle voorkomende werkzaamheden rond een onderzoek: vooronderzoek, onderzoek, handelingsplan, verslaggeving.
  • De begeleiding.
  • Alle gesprekken
  • Werkzaamheden ten behoeve van school: telefonisch overleg, activiteiten rond een bezoek aan school.
  • Evaluatie na een begeleidingsperiode en opstellen evaluatieverslag.

Het intake-gesprek is kosteloos, daar er dan nog geen sprake is van begeleiding.

 

De factuur wordt aan het eind van de maand per mail verstuurd met daarin een betaalverzoek, zodat u deze gemakkelijk kunt betalen.

 

De afgesproken lestijden zijn bindend en bij verzuim moeten de lessen in principe doorbetaald worden. De tijd is voor uw kind gereserveerd voor een langere periode. Indien u 24 uur van te voren afmeldt, kan naar een vervangende lestijd gezocht worden (indien dit mogelijk is). Er worden geen lessen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs.

 

De kosten zijn over het algemeen voor de ouders zelf. Er zijn soms echter gevallen waarbij de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of het leerlinggebonden budget (LGF, rugzakje).